Pojedinačne žicePodkategorije ove kategorije su:

  - Za akustičnu gitaru
  - Za električnu gitaru
  - Za bas gitaru
  - Za gudačke instrumente
  - Za tamburaške instrumente
  - Za klasičnu gitaru