Osnovna muzička školaPodkategorije ove kategorije su:

  - Ostali instrumenti
  - Solfeđo i teorija muzike
  - Violina
  - Gitara
  - Harmonika
  - Klavir