VIC FIRTH

VIC FIRTH CADDY - Držač za palice

Na lageru: Ima
3.380,00 RDS 2.380,00 RDS

VIC FIRTH AMERICAN CLASSIC 5A - Palice za bubanj

Na lageru: Ima
1.280,00 RDS

VIC FIRTH AMERICAN CLASSIC 5B - Palice za bubanj

Na lageru: Ima
1.280,00 RDS

VIC FIRTH AMERICAN CLASSIC 5BB - Palice za bubanj

Na lageru: Ima
1.280,00 RDS

VIC FIRTH AMERICAN CLASSIC 7A - Palice za bubanj

Na lageru: Ima
1.280,00 RDS

VIC FIRTH SDW - Palice za bubanj, Dave Weckl model

Na lageru: Ima
1.480,00 RDS

VIC FIRTH RUTE - Palice za bubanj

Na lageru: Nema
2.580,00 RDS

VIC FIRTH WB - Metlice za bubanj

Na lageru: Ima
3.280,00 RDS

VIC FIRTH DLKS - Metlice za bubanj

Na lageru: Nema
3.280,00 RDS

SG Signaure Steve Gadd Vic Firt

Na lageru: Ima
1.480,00 RDS

VF-PAD6 pad za vezbanje dvostrani VIC FIRT

Na lageru: Ima
4.280,00 RDS